Sådan virker AQR

AQR udreder og rapporterer de mest væsentlige VOC parametre i indeklimaet på operationsstuer, hvor der anvendes højtemperatur
el-kirurgi, diatermi eller laser. Sundhedspersonalet og patienter kan blive eksponeret for kirurgisk gas, som opstår når vævet påvirkes med intens varme som frigør vanddamp og forkullede vævspartikler.

Kirurgisk røg indeholder foruden partikler en rigdom af gasser, og til tider desuden levende bakterier og viruspartikler; HPV / HIV / Covid -19. AQR synliggør sundhedstilstanden i indeklimaet og den mulige sundhedsbelastende kontaminering, som personalet og patienter bliver eksponeret for. AQR udskriver en rapport i henhold til VOC bekendtgørelsen og miljølovgivningen, en dokumentation som er velegnet til de miljøansvarlige på sygehuse og arbejdstilsyn.