AQR - Air Quality Rapportering

AQR ( Air Quality Rapportering ) er et nyt instrument til udredning og dokumentation af indeklima på hospitaler, hvor der pågår operationer med højtemperatur el-kirurgi og Diatermi.  
 
Kirurgisk gas genereres i processen når der opereres med laser eller andre elektrokirurgiske procedurer. Kirurgisk gas indeholder en rigdom af kemiske og biologiske komponenter, blod, væv, bakterier og virus. Det er bevist at kirurger, operationssygeplejersker, anæstesilæger og teknikere som eksponeres for kirurgisk igennem en længere periode, i væsentlig udstrækning er udsat for en sundhedsrisiko. 


Kirurgisk røg opstår når væv bliver påvirket med intens varme fra laserstråle og andre elektro - kirurgiske enheder. Vævet brydes ned og ved kogepunktet frigives vanddamp, som indeholder biologisk væv og organisk materiale. I den intense varme, forkuller de nærved liggende celler som igen frigiver kontaminerende giftige gasser. Kirurgisk røg er en general beskrivelse, mere dækkende begreber på Engelsk; ”surgical smoke, plume, aerosols, cautery smoke, diathermy plume, and smoke plume”.  
 

Rapportering ​​

AQR streamer kontinuert data til PC, som skaber logfilen til indeklima rapporten. På basis af logfilen genereres en indeklima rapport. Software er opdelt henholdsvis som operationel realtids registrering, og dokumentation / rapporterings software. På det operationelle billede er alle løbende målinger visualiseret, såvel som digital visning som grafisk fremstilling af partikelmåling. Rapporterings software kan efterfølgende bearbejdes. Det er muligt at zoome ind på et afgrænset tidsrum, hvor der ønskes større opløsning og udredning af et hændelsesforløb, eller der kan udskrives over hele måleperioden.

AQR

På det operationelle billede set foroven fremkommer alle parameter; CO2, CO, CH2O / Formaldehyd, O3, NO2 = Nitrogen dioxid, VOC = volatile organiske dampe, temperatur og luftfugtighed. Desuden partikelmåling fordelt på 3 særskilte grafer, 1, 2.5 og 10 micron. I det operationelle vindue styres LOG interval. MAX. streaming = 1440 logninger.

Ved interval på 1 sek. svarer det til 24 minutter, med meget høj opløsning. Ved interval på 10 sekunder svarer det til 4 timer, og ved interval på 1 minut svarer det til logning, et fuldt døgn 24 timer. Y akser er dynamiske og tilpasser sig den maximale måling. Derved opnås en tilpasset grafisk udskrift som skaber stor tydelighed, også ved registrering af små ændringer.

Conda voc

VOC måling er niveau inddelt på 4 trin.

Niveau 0 = 0—0,5 PPM.
Niveau 1 = 0,5—1 PPM.
Niveau 2 = 1—1,5 PPM.
Niveau 3 = > 1,5 PPM.
VOC trin inddeling er en registrering af indeklimaets påvirkning ved meget lav tærskel - betydeligt under den tærskel værdi hvor der er sundhedsrisiko.