Rumventilation

Alle operationsstuer er udrustet med rumventilation som henholdsvis blæser frisk luft ind i lokalerne og suger kontamineret luft ud af lokaler. Ventilationsanlægget har samtidigt opgaven med at opretholde en ønsket rumtemperatur og luftfugtighed over året, vekslende fra sommer til vinter. Ventilationsanlæg er dimensioneret til udskiftning af indeklimaet ca. 6 x i timen.

Men det forekommer ofte at luftfornyelsen i lokalerne ikke lykkedes. Hvis ventilationsanlæggene fungerede effektivt, ville det ikke være nødvendigt at anvende punktudsugning, og det ville slet ikke nødvendigt at anvende masker. Såfremt indeklimaet bliver fornyet 6 x i timen, vil kritisk niveau af kirurgiske røg, pr. definition dale hastigt og indenfor få minutter ikke længere være målbar. Men det ser ud til at det ofte ikke forholder sig sådan, uden at kvalitative målinger kan verificere kontaminering i indeklimaet.

Punktudsugning:

Leverandører af laserinstrumentering, supplerer ofte udsugningsanlæg med punktudsugning direkte på operationsstedet. Kirurgisk røg suges væk, indenfor en afstand af ca. 5 cm ved udsugning i selve skærehovedet. Punktudsugning er udrustet med kul-filtre som filtrerer alle større partikler inden røgen frigives. Kul-filtre skal jævnligt fornyes efter et antal timers operation.