Gå til hovedindhold

Velkommen til​​ 

CONDA Elektronik​​

​​Vi arbejder på et værdigrundlag om at yde et bidrag til et sundt indeklima på hospitaler.

AQR - Air Quality Rapportering ​​

Et nyt instrument til udredning og dokumentation af indeklima på hospitaler,
hvor der pågår operationer med højtemperatur kirurg.

AQR udreder og dokumenterer indeklimaet i realtid.

På basis af datalogning udskrives en indeklima rapport. Derved opnås en hurtig og korrekt udredning af 
indeklimaet på operationsstuen, samtidigt med at aktiviteten på lokationen er pågående.

Det gør det enkelt at verificere de forhold som påvirker indeklimaet, 
og forårsager kontamination. Det er lettere at opspore forureningskilden, når der måles i realtid.

Læs mere

CONDA Elektronik​​

Conda Research udvikler og producerer instrumenter, til monitorering og udredning af volatile gasser og partikler i indeklimaet. VOC bekendtgørelsen, definerer grænseværdier for sundhedsskadelige gasser og partikler.

Mission:

Vores mission er at etablere dansk produktion af VOC Instrumenter.

Vision:

Vores vision er at skabe dansk knowhow indenfor monitorering og udredning af volatile gasser og partikler, defineret som sundhedsskadelige i VOC Direktivet.

Strategi:

Vores strategi er at identificere nicher i industrien som er særligt eksponerede indenfor VOC. At etablere et nært samarbejde med udvalgte partnere, og skabe meningsfyldte løsninger og apparater.

Værdigrundlag:

Vores værdigrundlag at yde et bidrag til et sundt indeklima. 

Hvad er kirurgisk røg?

Læs mere

Sådan virker AQR

Læs mere

Ulemper ved kirurgisk gas

Læs mere

Rumventalition

Læs mere

Realtidsmåling

På det operationelle billede fremkommer alle parameter; CO2, CO, CH2O / Formaldehyd, O3, NO2 = Nitrogen dioxid, VOC = volatile organiske dampe, temperatur og luftfugtighed.
Desuden partikelmåling fordelt på 3 særskilte grafer, 1, 2.5 og 10 micron.

ARQ

Voc måling

VOC trin inddeling er en registrering af indeklimaets påvirkning ved meget lav tærskel - betydeligt under den tærskel værdi hvor der er sundhedsrisiko.

AQR

Læs mere

Om Conda Elektronik

AQM – Air Quality monitor

AQM – Air Quality Monitor - er en VOC monitor udviklet i Danmark, til overvågning af indeklimaet i omgivelser hvor der arbejdes med kemiske dampe og partikler. 

AQM er yderst effektiv. Monitor har effektiv indsugning i instrumenthuset, hvorved der opnås meget tidlig registrering af indeklima kontaminering og forurening. Monitor har flg. dimensioner; 18 cm x 12cm x 8 cm, og kan let placeres i det miljø hvor indeklima skal overvåges.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Skriv til os via denne webformular